Kontaktperson for magnetkalender
Ann Cathrin Vissås Telefon 918 02 094

Kontaktperson for andre produkter
Morten Vissås Telefon 909 44 709

Felles epost: post@kjelda.no
Skarpsnoveien 35, 1890 Rakkestad