Kontakt person for magnetkalender
Ann Cathrin Vissås Telefon 91802094

Kontaktperson for andre produkter
Morten Vissås 90944709

felles epost: post@kjelda.no
Skarpsnoveien 35, 1890 Rakkestad